We richten ons meer en meer op duurzaam gebruik van bouwmaterialen. Met hergebruik voorkomen we verspilling van grondstoffen. Daarnaast bouwen we goed geïsoleerde gebouwen. Een laag energieverbruik is de eerste winst op de energierekening. We hebben ervaring met het bouwen van passiefhuizen, die nagenoeg geen warmte meer vragen.

Energiezuinigheid, comfort en een gezond binnenklimaat zijn de uitgangpunten bij ontwerp, bouw en verbouw van woningen en gebouwen. Verbetering van technieken en materialen leiden tot betere energie-efficiency,  CO2- reductie en kostenbesparing. Door de toepassing van passiefbouwen werken wij hieraan graag mee.

MENU